dreamstime_1129360

Wat is Skuldberading?

Skuldberading is die proses beheer deur die NKR (Nasionale Krediet Reguleerder) vir verbruikers wat in die skuld is. Die doel van wetgewing is om verbruikers wat in die skuld is, …